top of page

 

Vakantie 2024

Week 31-32-33 van 29-7-2024 t/m 18-08-2024

week 52-01 van 23-12-2024 t/m 05-01-2024

Lidmaatschap

Nieuwe leden heten wij van harte welkom.

Via het kopje "contact" kunt u vrijblijvend een proefles aanvragen.

Indien u toch nog twijfelt, nodigen wij u van harte uit om eens vrijblijvend een kijkje bij ons te komen nemen. 

De les avonden zijn als volgt.

  • Maandag avond mennen ¾ uur
  • Dinsdag avond dressuur onder de man ¾ uur 
  • Woensdag avond mennen ¾ uur
  • Donderdag avond om de week springen 1 uur
  • Vrijdag avond dressuur onder de man(pony's) ¾ uur & guppen

Overige.

In de opties voor de verenigingslessen is een zomer- en winterstop opgenomen van in totaal 6 weken.

Verdeling van de 6e week kan worden besproken met de instructie.

Uitgangspunt is dat er per jaar 46 lessen gegeven worden bij elke week les (3/4 uur en 1 uur) en 23 lessen (1 uur) bij om de week.

Per 1 september 2017 is het tijdens het springen binnen de verenigingslessen en activiteiten verplicht om een body protector te dragen.

Opzeggen.

Contributie kan alleen per jaar worden opgezegd (afmelding dient schriftelijk voor 1 november bij het secretariaat binnen te zijn)

Lessen zijn per halfjaar (1 juli of 1 januari) op te zeggen. Afmelden vóór 1 juni of 1 december van ieder jaar.

Uitgangspunt is minimaal 4 personen in 1 les.

Samenvoegen van lessen zal hierdoor voor kunnen komen.

Wisseling van lesdag kan gevolgen hebben voor de contributie.


Elk volgend JR (Accommodatielid + verenigingsles) gezinslid krijgt € 25,00 korting op lidmaatschap.

Gezinslid is wonend op hetzelfde adres en is Junior lid (t/m het jaar waarin hij/zij 18 jaar wordt).

Korting is dus alleen voor lesnemend lid en niet voor donateur, startpaslid of accommodatielid.

Bijdrage donateurs € 40,-- (geen KNHS-afdracht en geen stemrecht).

KNHS-tarief voor een startpas hangt af van het soort startpas, zie hiervoor KNHS-info.

Indeling van de lessen

De indeling van de lessen wordt vastgesteld door de instructie, eventueel in overleg met coördinator van de instructie binnen het bestuur.

Nieuwe dressuurcombinaties onder het zadel beginnen op de dinsdagavond voor de seniorleden en op de vrijdagavond voor de jeugdleden & Guppen.

Voor mennen is de instructieavond op Maandag en woensdag avond

De instructieavond voor springen is eens per twee weken en is op de donderdag. Voorafgaande aan deelname aan springlessen wordt overlegd met de dressuurinstructie en het bestuur (om voldoende vaardigheid te waarborgen).

De instructie kan de ruiters of amazones verwijzen naar de dressuurlessen op de overige avonden. Indien de spring- en dressuurlessen te vol zijn (meer dan 6 personen) kan er, in geval dat geen bereidheid is om aan lessen op een andere avond deel te nemen, een wachtlijst worden ingesteld voor de laatst bij ons aangemelde leden.

Voorwaarden en Regels

Onderstaand voorwaarden en regels voor het lidmaatschap van onze vereniging.

KNHS-afdrachten en startkaarten/-coupons alsmede overige gelden komen voor rekening van het lid.

De KNHS-afdrachten zullen middels de eerste nota van het jaar worden verrekend.

Een startpas wordt separaat verrekend/in rekening gebracht.

Onze facturen dienen binnen 30 dagen na factuurdatum te worden voldaan door middel van overschrijving naar ons bankrekeningnummer.

Ieder lid dient zich te houden aan de voorwaarden, regels en statuten van "Rijnruiters" en KNHS.

Statuten zijn desgewenst op verzoek verkrijgbaar.

Opzegging van het lidmaatschap dient voor 1 november schriftelijk te geschieden aan het secretariaat van de vereniging. Zonder tijdige opzegging wordt het lidmaatschap automatisch met 1 jaar verlengd.

Een lid verplicht zich desgevraagd een of twee avonden of min. een zaterdag per jaar aan de vereniging beschikbaar te stellen voor vrijwilligerswerk als onderhoud aan/van accommodatie, materieel en/of materialen alsmede bij activiteiten, wedstrijden en evenementen.

De contributie c.q. het bedrag voor lidmaatschap wordt in overleg tijdens onze jaarlijkse algemene ledenvergadering vastgesteld en luidt op jaarbasis voor 2019 als volgt:

JR

Juniorlid tot en met het jaar waarin het lid 18 jaar wordt.

SR

Seniorlid vanaf de leeftijd van 18 jaar.

Startpaslid

inclusief KNHS-afdracht verenigingslid. 

Accommodatielid

mag gebruik maken van de accommodatie exclusief verenigingsles inclusief KNHS-afdracht voor een verenigingslid

Accommodatielid plus verenigingsles

mag gebruik maken van de accommodatie inclusief verenigingsles inclusief KNHS-afdracht voor een verenigingslid. 
Guppy-les les van 3/4 uur

Spelregels: 

Het is wenselijk dat een ouder daar waar nodig in de bak mee kan helpen.

de lestijd op Vrijdag avond is voor de reguliere lessen uit

aanmelden kan via het inschrijf formulier.​* facturatie 1x per jaar

Januari

Prijzen kunnen worden ingezien via het formulier hieronder


bottom of page