top of page

PRIVACYVERKLARING

Dit is de privacyverklaring van PSV de Rijnruiters, gevestigd te Nieuwegein en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40476735. Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens wij verwerken, voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt en welke maatregelen wij hebben getroffen om de verwerking rechtmatig, behoorlijk en transparant te laten plaatsvinden conform de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS 

Wij verwerken (mogelijk) persoonsgegevens van u indien u:

 • Lid wordt
 • Zich inschrijft voor een door ons georganiseerd evenement
 • Zich aanmeldt als vrijwilliger
 • Via het contactformulier op de website contact met ons opneemt
 • Zich aanmeldt als sponsor / adverteerder
 • Werkzaamheden voor ons verricht
 • Wij verzamelen daarbij de volgende (persoons) gegevens:
 • Naam
 • Adres
 • Emailadres
 • Telefoonnummer
 • Geboortedatum
 • Wij kunnen deze gegevens gebruiken om (het doel):
 • Het lidmaatschap te effectueren
 • Contact met u op te nemen
 • Nieuwsbrieven of informatie omtrent de vereniging te verzenden
 • U aan te melden bij de KNHS
 • De Dienstverlening te verbeteren
 • INFORMATIE, WIJZIGING, CORRECTIE, WISSING, OVERDRACHT EN BEZWAAR
 • Meer informatie over de wijze waarop wij persoonsgegevens van u verwerken;
 • Vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;
 • Inzage in de persoonsgegevens die wij met betrekking tot u verwerken;
 • Correctie, beperking, wissen of overdracht van uw gegevens;
 • Bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door PSV de Rijnruiters
 • BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS
  • Wij zullen uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en wij zullen daarbij adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens te beveiligen.
 • DERDEN
  • Wij verstrekken uw gegevens aan de volgende derden:
 • Koninklijke Nederlandse Hippische Sportbond (KNHS)
 • Het facturatie secretariaat
 • Deze derden gebruiken de gegevens voor: het kunnen uitvoeren van de doeleinden van PSV de Rijnruiters en het mogelijk maken van de uitoefening van de paardensport.
  • Wij kunnen foto’s van bezoekers en/of deelnemers aan activiteiten onder het gezag van PSV de Rijnruiters publiceren op onze website, tenzij u daartegen uitdrukkelijk en gemotiveerd bezwaar aantekent (zie onder 2)
 • BEWAREN VAN UW GEGEVENS

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk gelet op het doel van de verwerking of andere wetgeving die het bewaren verplicht.

 • WIJZIGINGEN PRIVACYVERKLARING

6.1 Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij bevelen daarom aan deze privacyverklaring regelmatig te blijven raadplegen.

Ik begrijp dat mijn persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de privacyregels van de vereniging. Alle gegevens op dit formulier mogen allen gebruikt worden t.b.v. het organiseren van dit evenement. Deze gegevens worden tot maximaal 2 maanden na het evenement bewaard.

Met de inschrijving voor deze wedstrijd geeft de deelnemer tevens toestemming voor het maken van beeld- en/of geluidsopnamen tijdens de wedstrijd voor verslaglegging en promotiedoeleinden op websites, social media en offline publicaties. De wedstrijdorganisatie heeft het volledige recht op het gebruik van de betreffende beelden/opnamen. De deelnemers kunnen geen aanspraak maken op enige vergoeding of iets dergelijks in dit verband.

Ik begrijp dat mijn persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de privacyregels van de vereniging. Deze privacyregels zijn inzichtelijk op de website van de vereniging.

bottom of page